Občianske združenie
PPS - pre život

Stanovy OZPPS (PDF)

Občianske združenie PPS - pre život podporuje ťažko zdravotne postihnutých, ženy a deti, kultúru, šport a miestne samosprávy. Má za cieľ ochranu životného prostredia a zlepšovanie podmienok zamestnancov PPS. Naša pomoc nie je jednoznačne vymedzená, radi pomôžeme tam, kde to tak cítime. PPS - pre život funguje už od roku 2014.

V období 2017-2019 zdrojmi financovania občianskeho združenia PPS - pre život boli príspevky z podielu zaplatenej dane z príjmov od právnických a fyzických osôb – 2 % a dary.

Podporili sme projekty

 • Kraso klub Detva
 • Združenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva „Aktívne mesto“
 • Obec Stožok
 • Mária Kupčihová - Finančná zbierka pre pozostalú rodinu
 • ZO JEDNOTA Dôchodcov na Slovensku DETVA
 • Ženský spevácky zbor BELIUS
 • Obec Očová
 • Mesto Detva (FSP)
 • O.z. GUČA umenia
 • Erik Stadtrucker
 • Občianske združenie Milan Štefánik, pri ústavoch pre zdravotne a mentálne postihnutých - čítaj viac

Pripravované projekty

Adaptácia priemyselného areálu Podpolianskych strojární na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy